Kredyt lombardowy: prosty sposób na sfinansowanie działalności firmy?

Data wpisu: 26.03.2020

To zupełnie naturalne, że wielu przedsiębiorców szuka różnych źródeł finansowania swoich biznesów, zwłaszcza nowych projektów, które docelowo mają zwiększyć konkurencyjność ich firm. Najczęściej wybór pada na kredyt bankowy – obrotowy, gotówkowy, kartę kredytową czy limit w koncie. Stosunkowo niewielu przedsiębiorców słyszało natomiast o kredycie lombardowym, który jest bardzo specyficznym instrumentem adresowany w głównej mierze do podmiotów gospodarczych. Na czym to dokładnie polega? Czy taka forma kredytu jest godna rozważenia?

Czym jest kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy to taki rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest ruchomość należąca do kredytobiorcy. To istotnie odróżnia go od kredytu hipotecznego, gdzie przedmiot zabezpieczenia stanowi nieruchomość. Kredytu lombardowego może udzielić bank centralny (w Polsce jest to Narodowy Bank Polski) lub bank komercyjny.

Warto przy tym podkreślić, że zabezpieczeniem kredytu nie może być dowolna ruchomość. Zdecydowanie najczęściej banki oczekują, że zastawem będą papiery wartościowe należące do kredytobiorcy, czyli np. akcje spółek, jednostki uczestnictwa w funduszach, ewentualnie obligacje. Dysponując takimi papierami o dużej wartości nominalnej ma się sporą szansę na uzyskanie kredytu lombardowego.

W rzadszych przypadkach banki zgadzają się ustanowić zabezpieczenie na:

  • Surowcach
  • Towarach
  • Metalach szlachetnych

Na jaki okres można zaciągnąć kredyt lombardowy?

To już zależy od tego, gdzie ostatecznie go zaciągniemy. Najkrótszy okres kredytowania zaoferuje bank centralny – zwykle jest to od 7 dni do maksymalnie 3 miesięcy. Jeśli gotówka jest potrzebna na dłużej, to jedynym kierunkiem będzie złożenie wniosku o kredyt lombardowy w banku komercyjnym, gdzie możliwe jest rozłożenie spłaty nawet na rok. W każdym razie nie ma co liczyć na to, że bank zgodzi się zawrzeć wieloletnią umowę kredytową – ten instrument finansowy nie służy do tego (wówczas lepiej złożyć wniosek o kredyt gotówkowy lub inwestycyjny).

Ile kredytu lombardowego dla firmy można dostać?

Jest to uzależnione od wartości przedmiotu zabezpieczenia. Przepisy bankowe zakazują udzielania kredytu lombardowego, którego saldo przekracza 80% wartości ruchomości, czyli np. nominalnej ceny papierów wartościowych. Najczęściej jednak banki oferują około 50-70%.

Autor wpisu: Soluma Group, Grzegorz Wiśniewski

Wszystkie działy