Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w Grupie Soluma?

Każdy właściciel marki należącej do Grupy Soluma może w dowolnej chwili podjąć decyzję o rezygnacji ze swoich praw do marki. Nie skutkuje to żadnymi reperkusjami prawnymi czy finansowymi. Marka pozostaje w strukturach Grupy i jest przejmowana przez Zarząd, a docelowo przekazywana innemu chętnemu. Tym samym nie musisz się martwić, że w jakikolwiek sposób obciążymy Cię za rezygnację ze współpracy z nami.

Działamy na uczciwych zasadach, co oznacza:

  • Brak narzuconych terminów – nie mówimy Ci, jak długo musisz być właścicielem marki. Decyzja zawsze należy do Ciebie,
  • Brak opłat za rezygnację z marki – po prostu informujesz nas, że nie chcesz już działać w Grupie Soluma (marka zostaje w naszych strukturach), nie ma żadnego „wykupywania się”,
  • Brak obowiązku znalezienia nowego właściciela marki – nie musisz więc martwić się, że nikt nie będzie chciał przejąć marki. To zostaje już na naszej głowie.

W dotychczasowej historii Grupy Soluma nie zdarzyło się, aby ktokolwiek dobrowolnie zrezygnował ze swojej marki. Jesteśmy przekonani, że Ty także nie będziesz czuć takiej potrzeby.

FAQ