Jak się przygotować do wzięcia kredytu firmowego?

Data wpisu: 15.05.2019

Statystyki pokazują, że 9 na 10 małych firm finansuje swoje inwestycje ze środków bieżących. Kredyty firmowe, choć dość łatwo dostępne, kojarzą się ze zbyt dużym ryzykiem, co oczywiście nie musi znajdować potwierdzenia w rzeczywistości. Jeśli masz na oku inwestycję, która może istotnie wpłynąć na rozwój Twojego biznesu i rozważasz zaciągnięcie kredytu firmowego, przede wszystkim musisz się do tego porządnie przygotować. Sprawdź procedurę krok po kroku.

Krok 1: Określenie potrzeb

Banki udzielają kredytów firmowych nie tylko na konkretny cel, jednak jeśli te pieniądze są Ci potrzebne, by sfinansować określoną już inwestycję, to najpierw dokładnie ustal, jaka kwota jest Ci niezbędna. Zaciągnięcie zbyt niskiego kredytu nie rozwiąże problemu, z kolei zbyt wysoki niepotrzebnie obciąży firmę stałymi kosztami i może być trudny do spłacenia.

Krok 2: Sprawdź swoją zdolność kredytową

Każdy bank ustala ją według własnych procedur, jednak niezależnie od tego, w jakiej instytucji zdecydujesz się złożyć wniosek, możesz mieć pewność, że bank sprawdzi poziom Twoich aktualnych zobowiązań kredytowych. W tym celu analityk zajrzy do bazy Biura Informacji Gospodarczej, w której znajdują się informacje na temat kredytów zaciągniętych przez firmy i rzetelności (lub nierzetelności) ich spłacania.

Rada

Możesz również zajrzeć do baz, które gromadzą dane o dłużnikach – np. KRD (Krajowy Rejestr Długów).

Krok 3: Zbierz wszystkie dokumenty

Bank z pewnością będzie od Ciebie wymagać przedstawienia wyciągu z bazy CEiDG, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. Jeśli prowadzisz biznes w ramach spółki, konieczne będzie przedłożenie aktualnego wyciągu z KRS lub statutu/umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej).

Uwaga!

Jeśli Twoja firma ma krótki staż rynkowy (poniżej 1 roku), możesz mieć poważne problemy z uzyskaniem kredytu firmowego.

To nie koniec listy dokumentów do zebrania. Doradca kredytowy poprosi również o druk PIT za zeszły rok podatkowy oraz o wyciąg z Księgi Przychodów i Rozchodów za bieżący rok. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o księgi handlowe lub ryczałt ewidencjonowany, standardem jest wymaganie przedstawienia deklaracji VAT.

Krok 4: Jeszcze więcej dokumentów…

Przed złożeniem wizyty w banku, odwiedź Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami.

Sprawa dodatkowo się skomplikuje, jeśli bank zażąda zabezpieczenia kredytu firmowego – np. w formie drodze ustanowienia hipoteki na nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne będzie przedstawienie aktu własności (najczęściej jest to akt notarialny), zlecenie wykonania operatu szacunkowego i odwiedzenie sądu rejonowego, który dokona stosownego wpisu w księdze wieczystej.

Jak widzisz droga do uzyskania kredytu firmowego nie jest taka krótka, jak mogłoby się wydawać. Pamiętaj również, że nawet jeśli Twoja firma jest w świetnej kondycji finansowej, to bank może mieć na ten temat nieco inne zdanie. Wystarczy, że generujesz wysokie koszty uzyskania przychodu, co jest korzystne z punktu widzenia optymalizacji podatkowej, ale niekoniecznie działa na korzyść przedsiębiorcy starającego się o kredyt firmowy.

Autor wpisu: Soluma Group, Grzegorz Wiśniewski

Wszystkie działy